Zákaznická zóna

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.isperky.cz - František Navrátil jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 a násled. předpisů

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Objednané zboží je téměř všechno skladem a dodací lhůty jsou u dobírky od 1 - 4 prac. dnů a u platby převodem od 1 - 6 prac. dnů (záleží kdy je platba připsána na náš účet). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

Někteří výrobci, ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny dopravy pro:

Českou republiku - paušální sazba dobírky vč.dopravy ČP = 120 Kč do váhy 2kg

Pro zahraničí:
Cenné psaní pro zákazníky z EU - doprava +165 Kč k hodnotě objednávky do hmotnosti 2kg. 

Pokud tedy objednáváte zboží jako zákazník ze Slovenska s doručením na Slovensko, 
prosím vyberte v objednávce možnost 
platba(doprava) Slovensko, popř. EU. 
V opačném případě se Vám zobrazí doprava pro území ČR, což by neodpovídalo 
zde 
uvedeným tarifůma cena dopravy by byla dopočítána. Na tuto skutečnost bychom pak 
naše Slovenské zákazníky upozornili e-mailem s odkazem na naše obchodní podmínky.

 

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Platbu dobírkou - je možné využít pouze při objednávce v hodnotě do 1.500,- Kč
  ( Mimořádně po tel. dohodě je možné dodat zboží na dobírku i za vyšší častku, 
   pokud jste již byl/la našim našim zákazníkem)
  U VŠECH OBJEDNÁVEK NAD 1500 Kč JE DOPRAVA V ČR ZDARMA!

 

 - Platba převodem - z účtu na účet není omezena (automaticky je ale nutná
  a vyžadována u všech objednávek ze zahraničí a objednávek nad 1.500,- Kč.
  V opačném případě není objednávka aktivována a zboží zasláno!)

  VŠICHNI ZÁKAZNÍCI VYUŽÍVAJÍCÍ PLATBU PŘEVODEM ZÍSKÁVAJÍ AUTOMATICKY 
 SLEVU VE VÝŠI 3% Z NÁKUPU!

 

Přímá platba v hotovosti není u nás možná a ani v budoucnu s ní nepočítáme.

 
Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

 

 

 


Dopravci a platby za dopravu

 • Přeprava Českou poštou pro zákazníky v ČR
  Doručení do států: Česká republika Slovensko
  Minimální hodnota objednávky pro tohoto dopravce je 100.00
  • Bez ohledu na hmotnost zásilkydobírka: 120.00 platba předem: 120.00 + sleva 3% na zboží
 • Přeprava Českou poštou - pro zákazníky ze Slovenska a EU
  Doručení do států: Česká republika
  Minimální hodnota objednávky pro tohoto dopravce je 100.00
  • Bez ohledu na hmotnost zásilkydobírka: 165.00 platba předem: 165.00 + sleva 3% na zboží

Upřesnění možností dopravy a platby

 • Doprava zdarma
  Při celkové ceně zboží v košíku nad 1 500.00 získáváte dopravu zcela zdarma.
 • Sleva při platbě předem
  Při platbě předem u nás získáte slevu ve výši 3%.
  Sleva se vztahuje na zboží, nevztahuje se na dopravné či balné a na dárkové kupóny.
 • Dodatečné balné
  Pokud cena položek ve Vaší objednávce nedosáhne částky 1 000.00 , bude Vám účtováno balné ve výši 50.00 .
  Důvodem jsou náklady na obalové materiály, které u velmi levných položek významně přesahují cenu těchto položek.
  Nepřipočítáváme tyto náklady k ceně položek, které by Vás tak vyšly zbytečně dráž, pokud si je přidáte k dražším položkám.